กิจกรรมเพื่อสังคม

Year

01 ตุลาคม 2560

โครงการ "มอบสายตาเป็นของขวัญจังหวัดเชียงราย"

ในวันที่ 1 – 14 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยร่วมกับมูลนิธิ ONESIGHT ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยเหลือประชาชน