บริการท่าเทียบเรือ

การให้บริการท่าเทียบเรือ

บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์
(Roll-on/Roll-off: Ro/Ro)

เป็นการให้บริการแก่สายเดินเรือและผู้ผลิตรถยนต์ในการส่งออกและนำเข้ารถยนต์และสินค้าทั่วไป (ในบริเวณท่าเทียบเรือสินค้ากอง A5) เขตท่าเรือ แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือรวม 3 ท่า ความยาวหน้าท่ารวม 697 เมตร ความลึกร่องน้ำหน้าท่าประมาณ 17 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่ถึง 80,000 DWT ที่มีความยาวลำเรือไม่เกิน 240 เมตรได้ 3 ลำพร้อมกัน หรือรองรับการขนส่งรถยนต์ได้ประมาณ 1.2 ล้านคันต่อปี ท่าเทียบเรือของบริษัทตั้งอยู่ปากทางเข้าออกร่องน้ำ ส่งผลให้สายเดินเรือได้รับความสะดวกในการเทียบท่า นอกจากนี้บริษัทมีพื้นที่ภายใน ท่าเรือประมาณ 247,000 ตารางเมตร ซึ่งรองรับการจอดรถยนต์ได้กว่า 15,000 คัน