ที่อยู่บริษัท

สำนักงานใหญ่

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

1168/52 (อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19) ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02-6797357 (6 สาย)
โทรสาร : 02-2856642

สำนักงานท่าเรือ A5

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ท่าเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 038-401062-4
โทรสาร : 038-401061