กิจกรรมเพื่อสังคม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
11 มกราคม 2560

บมจ. นามยง เทอร์มินัล จัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนวัดวังหิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีคุณพงศ์เทพ เหลืองสุวรรณ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ