กิจกรรมเพื่อสังคม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล จัดกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตาเป็นของขวัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
12 กันยายน 2559

บมจ. นามยง เทอร์มินัล ได้ร่วมกับ มูลนิธิ OneSight , กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, สถาบันวิทยาการตลาดทุน และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยเป็นการจัดกิจกรรม (ตรวจวัดสายตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และประกอบแว่นสายตา ฯลฯ) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 12 – 21 กันยายน 2559 โดยมีคุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณเป็นประธานในพิธีเปิดงาน