กิจกรรมเพื่อสังคม

บมจ. นามยง เทอร์มินัล จัดกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอการฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
15 กันยายน 2558

บมจ. นามยง เทอร์มินัล ได้ร่วมกับ มูลนิธิ OneSight , กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย, สถาบันวิทยาการตลาดทุน และ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการมอบแว่นสายตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอการฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยเป็นการจัดกิจกรรม (ตรวจวัดสายตาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และประกอบแว่นสายตา ฯลฯ) ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 15 – 26 กันยายน 2558 โดยมีคุณเทพรักษ์ เหลืองสุวรรณเป็นประธานในพิธีเปิดงาน