กิจกรรมเพื่อสังคม

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
04 มิถุนายน 2560

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน) ได้รับอนุญาตจาก สำนักพระราชวังให้ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.