กิจกรรมเพื่อสังคม

Year

08 พฤศจิกายน 2553

โครงการ "มอบสายตาเป็นของขวัญ" จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ "มอบสายตาเป็นของขวัญ" จังหวัดนครราชสีมา (Give the Gift of Sight)