กิจกรรมเพื่อสังคม

Year

04 มิถุนายน 2560

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน) ได้รับอนุญาตจาก สำนักพระราชวังให้ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช