ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท

บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
Namyong Terminal Public Company Limited (“NYT”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออกและนำเข้ารถยนต์
(Roll-on/Roll-off: Ro/Ro) และสินค้าทั่วไป โดยมีท่าเทียบเรือและพื้นที่ให้บริการ อยู่ในท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปัจจุบันบริษัทเป็นท่าเทียบเรือที่มีปริมาณ
การส่งออกรถยนต์มากที่สุดในประเทศไทย

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1168/52 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ

โทรศัพท์ 0-2679-7357
โทรสาร 0-2285-6642
เลขทะเบียนบริษัท 0107555000163
ทุนจดทะเบียน 620 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว 620 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 620 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท